2018 MISS UNIVERSE JAPAN

2018 MISS UNIVERSE JAPAN

2018 MISS UNIVERSE JAPAN NAGASAKI

日 時:2018年1月21日(日)
場 所:ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル


2018 MISS UNIVERSE JAPAN 日本大会

日 時:2018年3月19日(月)
場 所:ホテル椿山荘